بایگانی‌های پارک علم و فناوری شریف | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
توسعه‌ باید منجر به رفاه مردم شود 28 تیر 1400

توسعه‌ باید منجر به رفاه مردم شود

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شریف مردم را رکن اساسی نوآوری در تجربیات دنیا دانست و گفت: توسعه باید منجر رفاه شود و در غیر این صورت رشد پایدار نخواهد بود، بنابراین مردم باید به عنوان یک اصل دیده شوند.