آخرین تحلیلاقتصاد کلانانتخاب سردبیرنوآوری

حرکت اقتصاد جهانی به سوی حکمرانی شرکتی

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، در این کنفرانس که همسو با روندهای نوپدید مدیریت و راهبری در جهان برگزار می‌شود به مقوله‌های جدیدی از جمله تاثیر انقلاب صنعتی چهارم و راهبری شرکتی، راهبری پلتفرمی و بسیاری از موضوعات نوپدید مدیریتی پرداخته می‌شود.

ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این کنفرانس با موضوع حاکمیت شرکتی در انقلاب صنعتی چهارم به سخنرانی پرداخت.

وی با بیان اهداف اصلی حاکمیت شرکتی خوب در شکل سنتی، جهت گیری این اهداف را حفظ و حداکثرسازی منافع سهامداران کلان عنوان کرد و اظهار داشت: شکل سنتی حاکمیت شرکتی منجر به ایجاد شرکتی می‌شود که در تصمیم‌گیری محافظه‌کار، گذشته‌نگر و معطوف به گزارشات مالی است، سود کوتاه‌مدت را به منافع بلندمدت ترجیح می‌دهد و به دنبال تبعیت ظاهری از مقررات است. به همین علت در بسیاری از کشورها، مقرراتی تصویب و اجرا شد تا آفات حاکمیت شرکتی به حداقل برسد.

کیانی بختیاری مهم‌ترین این مقررات را قواعد سرپرستی و تهمیداتی برای ارتقای پایداری عنوان نمود که بر اساس آن سهامداران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران نهادی ملزم می‌شوند که تمرکز بلندمدت را به معادلات حاکمیت شرکتی اضافه کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، تاکید کرد: قواعد سرپرستی در بسیاری از کشورها بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد نه الزام قانونی و پایش این موضوع که آیا حاکمیت شرکتی منافع بلندمدت را به کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهد یا خیر، عملاً غیرممکن است.

وی افزود: ساختار حاکمیت شرکتی سنتی به شکلی است که باعث مرگ نوآوری در سازمان می شود.

کیانی بختیاری در خصوص الزام حکمرانی شرکتی ۴٫۰ تصریح کرد: بسیاری از نظریه‌های جهانی حکمرانی و بویژه حکمرانی شرکتی در عصرانقلاب‌های صنعتی ۲ و ۳ خلق شده‌اند و برای حکمرانی با انقلاب صنعتی چهارم و سازمان‌های نسل ۴ تناسب ندارند، افزون بر این، به نسل جدیدی از نظریه‌های مدیریتی و حکمرانی شرکتی و مدیران نیاز است که بتوانند سازمان‌ها و شرکت‌ها را در انقلاب صنعتی چهارم هدایت کنند.

وی با تشریح مولفه های بنیادین در انقلاب چهارم صنعتی، به بیان برخی تغییرات پارادایمی در حکمرانی شرکتی با ظهور صنعت ۴٫۰ پرداخت.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، الزامات مدیریتی در پی ظهور نسل جدید فناوری‌ها را شامل تبدیل مدیران و اعضای هیات مدیره ها به افرادی آگاه به فناوری و پررنگ شدن نقش مدیریت استعدادهای فناورانه دانست.

وی خاطرنشان کرد: با تغییر فرهنگ کار در حکمرانی ۴٫۰ و ورود نسل‌های جدید به بازارهای کار بین المللی با دلبستگی سازمانی کمتر، که دارای مهارت‌های فناوری و انتظارات بیشتر هستند، مدیریت اقتضایی منابع انسانی از الزامات مدیریتی خواهد بود. همچنین، طراحی جدید شغل؛ طراحی نوین محیط‌های کاری و طراحی نوین زمان‌های کاری از دیگر الزامات مدیریتی است که به دلیل تغییر الگوهای کاری و افزایش تقاضا برای مشاغل انعطاف‌پذیر، دورکاری، مشاغل خودمختار و تعادل بیشتر بین کار و زندگی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد شد.

کیانی بختیاری، تبدیل شدن نوآوری به پارادایم اصلی کسب‌وکار را یکی از دیگر عوامل تغییر مدل‌های کسب‌وکار و تغییر الگوهای حکمرانی سازمانی با ظهور صنعت ۴٫۰ عنوان نمود و تاکید کرد: رهبری نوآوری ، بازطراحی مدل کسب‌وکار و طراحی و مدیریت شکل‌های نوین سازمانی از دیگر الزامات مدیریتی در حکمرانی شرکتی ۴٫۰ است.

وی در ادامه به بیان تأثیر صنعت ۴٫۰ بر نوآوری و مدل‌های کسب‌وکار، افول نوآوری‌های رادیکال و ظهور نوآوری خدمت افزا پرداخت  و اظهار داشت: عصر طلایی نوآوری‌های رادیکال در قرن ۲۱ به سر رسیده است و بعید به نظر می‌رسد که دنیا شاهد خلق تکنولوژی‌هایی باشد که زندگی بشر را به پیش و پس از خود تقسیم کنند.همچنان که نوآوری‌های امروزی بیشتر از جنس نوآوری‌های تدریجی و ساختاری، و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نوآوری‌های تحول آفرین هستند و به‌ندرت شاهد نوآوری‌های رادیکال هستیم و خواهیم بود! در نتیجه، در دنیای کسب‌وکار، نوآوری‌ها بیشتر از جنس  خدمت افزایی خواهد بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، خدمت‌افزایی را نتیجه تجمیع محصول سنتی با نوآوری در خدمات و یا ارائه محصول ناشی از نوآوری تدریجی  دانست.

وی با بیان این نکته که ساختار کسب و کار ها پلتفرمی خواهد شد، تصریح کرد: پلتفرم‌ها با تسهیل تراکنش‌ها ارزش ایجاد می‌کنند، درحالی‌که کسب‌وکارهای خطی با تولید کالا یا خدمات، این کار را می‌کنند. به‌بیان‌دیگر، پلتفرم‌ها با ساختن رابطه و ایجاد تراکنش، ارزش خلق می‌کنند.

کیانی بختیاری تأثیر صنعت ۴٫۰ بر خلق شکل‌های جدید سازمانی ظهور سازمان‌های شبکه‌ای، سازمان‌های هوشمند، سازمان‌های دوسوتوان، سازمان های هیبریدی و سازمانهای خود‌طراح عنوان نمود.

وی درخصوص سازمان شبکه‌ای گفت: سازمان شبکه ای، سازمانی است تشکیل‌شده از سازمان‌ها، افراد، تیم‌ها و گروه‌های مستقل که همگی زیر نظر یک سازمان اصلی و برای تحقق هدف آن سازمان همکاری می‌کنند و چنین سازمانی نیازمند مدیرانی است که شایستگی‌های لازم برای ساختن و مدیریت سازمان‌های شبکه‌ای را دارا هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن تشریح دیگر شکل‌های جدید سازمانی درخصوص سازمان‌های خودطراح گفت: این سازمان‌ها قادرند به‌طور چابک و انعطاف‌پذیر ساختار و کارکرد خود را بر اساس نیازهای محیطی تغییر دهند.  در سازمان‌های خود-طراح، همه چیز از پایین به بالا جریان دارد و مسائل به‌صورت خودمختار توسط کارکنان شناسایی و برطرف می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: انقلاب صنعتی چهارم از دو طریق بر حاکمیت شرکتی تأثیرگذار است، تبدیل هیئت‌مدیره‌های متمرکز به شبکه‌های مجازی وعمل هیئت‌مدیره‌ها بر اساس دستور کار پویا به جای دستور کار ایستا.

کیانی بختیاری درباره تبدیل هیئت‌مدیره‌های متمرکز به شبکه‌های مجازی درحکمرانی ۴٫۰ گفت: در آینده، علاوه بر اعضای ثابت، بسته به هر موضوع، شبکه‌ای مجازی از افراد متخصص در موضوعات تخصصی نیز عضو هیئت مدیره می‌شوند و تصمیم‌گیری بر اساس خرد جمعی خواهد بود که باعث قابلیت‌های پویا در هیئت‌مدیره و تصمیم‌گیری آن با هدف حداکثرسازی منافع تمام ذی‌نفعان خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، مهم‌ترین قابلیت‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره در عصر دیجیتال را شامل مهارت های شبکه‌سازی و رهبری شبکه ؛ مدیریت دانش؛ تحول دیجیتال و یادگیری سازمانی دانست.

وی در ادامه به تشریح حکمرانی هوشمند پرداخت و درباره دولت با فناوری هوش مصنوعی گفت: دولت با فناوری هوش مصنوعی  چنان اهمیت پیدا کرده است که برخی از کشورها دارای وزارت هوش مصنوعی هستند. در جوار بحث‌های حکمرانی و راهبری شرکتی،  شاهد حرکت اقتصاد جهانی به سمت حکمرانی شرکتی۴٫۰ هوشمند هستیم و دولت ها استقرار حکمرانی هوشمند را در دستور کار خود قرار داده اند.

کیانی بختیاری یادآور شد: در دوره جدید وزارت صنعت معدن و تجارت نیز مقامات عنوان کرده اند که این وزارت باید پیشران حکمرانی هوشمند باشد و امیدواریم که نتایج این کنفرانس بتواند به عنوان یک منشور در راهبری شرکتی مورد استفاده سایر سازمان‌ها قرار گیرد.

وی در پایان اظهار داشت: سازمان ها  و شرکت ها ناچارند نسبت به بازپیکره بندی شایستگی‌ها در هئیت مدیره شرکت‌ها همسو با رویکرد های نوپدید اقدام نمایند. چرا که حرکت اقتصاد جهانی به سوی حکمرانی شرکتی ۴٫۰ از جمله ظهورکسب و کارهای پلتفرمی، خدمت افزا، نوآوری های تحول آفرین، مدیریت شبکه ای،  سازمان های خود طراح، هوشمند، مدیریت دوسو توانی و چند ساحتی، آموزش های انبوه، آنلاین و باز و…   ضرورت پرورش اعضای هیئت مدیره با رویکرد شبکه ای  را دو چندان می کند.  همچنین سیاستگذاری، برنامه ریزی ، فرهنگ سازی و پیاده سازی مولفه های بنیادی صنعت ۴٫۰ با هدف تسهیل گری  و دقت در تصمیمات  و اقدامات شرکت و بویژه تصمیمات هیات مدیره  ضرورتی اجتناب ناپذیر است و می باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا