بایگانی‌های دانشگاه | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
مسیر توسعه دانشگاهی باید تغییر کند 28 شهریور 1400

مسیر توسعه دانشگاهی باید تغییر کند

مدیرگروه آینده پژوهی دانشگاه اصفهان توضیحاتی در خصوص شکل‌گیری دانشگاه‌های نسل اول تا چهارم ارائه و بر ضرورت تغییر دانشگاه همگام با تغییر و نیاز جامعه تاکید کرد.