مسئولیت اجتماعی شرکت نفت پاسارگاد روز دو شنبه مورخ 1400/05/18 نسبت به تحویل مقدار 600 لیتر محلول آب ژاول به همراه راهنماي رقیق سازي، گند زدایی سطوح، همچنین برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)به ناظرین مراکز واکسیناسیون اقدام وتحویل گردید.

 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، بزرگترین تولید کننده قیر خاورمیانه اهداء محلول ضد عفونی کننده سطوح (آب ژاول) به مراکز تجمیعی واکسیناسیون در محدوده شمال غرب تهران و در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت نفت پاسارگاد  روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ نسبت به تحویل مقدار ۶۰۰ لیتر محلول آب ژاول به همراه راهنمای رقیق سازی، گند زدایی سطوح، همچنین برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)به ناظرین مراکز واکسیناسیون اقدام وتحویل گردید. شرکت نفت پاسارگاد از شرکت های زیر مجموعه شستا و تاپیکو تلاش نمود تا سهمی هرچند کوچک در این تلاش جهادی داشته باشد .