رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران معتقد است که رسانه‌ها مي‌توانند سهم بخش‌هاي مهم توليد اعم از صنعت، کشاورزي و خدمات و تاثير هر کدام بر روند توسعه را به جامعه نشان دهند تا عوامل توليد به نسبت صحيحي در اين بخش‌ها توزيع شود و همچنین می‌توانند نقش بسيار پررنگ‌تري در بيان دردها و مشکلات توليدکنندگان و کمبودهاي صنعت داشته باشند.

مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران و مشاور عالی در کمیته فناوری‌های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی برای پایگاه خبری رشد و توسعه نوشت:

رسانه‌ها يکي از نهادهاي مهم و تاثيرگذار در رشد اقتصادي کشور و حضور هر چه فعال‌تر بخش خصوصي در توسعه اقتصادي هستند. نقش اصحاب رسانه در بيان دغدغه‌ها و نيازمندي فعالان اقتصادي به عنوان يک تريبون محکم و سازنده بسيار کليدي و حساس مي باشد. در سال‌هاي اخير به‌ويژه در شرايط سخت تحريم‌ها و مشکلات عديده اقتصادي کشور و رکود اقتصادي رسانه‌ها نقش بسيار پررنگ‌تري در بيان دردها و مشکلات توليدکنندگان و کمبودهاي صنعت داشته و به عنوان پل ارتباطي بين توليدکنندگان و اصحاب صنعت با دولت و مسئولين بسيار موثر عمل کرده اند که اميدوارم اين حرکت سازنده به طور جدي تر و بنيادي تر ادامه پيدا کند. رسانه‌ها به عنوان بستر برخورد توليدات و تقاضا در بازارهاي غيرشخصي عمل مي‌کنند. در امر توليد، رسانه‌ها مي‌توانند سهم بخش‌هاي مهم توليد اعم از صنعت، کشاورزي و خدمات و تاثير هر کدام بر روند توسعه را به جامعه نشان دهند تا عوامل توليد به نسبت صحيحي در اين بخش‌ها توزيع شود و بهترين استفاده ممکن از آنها به عمل آيد.

در شرايط فعلي بخش خصوصي به عنوان بازوي توانمند دولت نياز به حمايت هر چه بيشتر متوليان امر، دولت و رسانه ها دارد تا بتواند با حضور هر چه پررنگ‌تر در عرصه هاي مختلف به رونق توليد و اقتصاد کشور کمک کند. بنابراين رسانه‌ها رسالت بسيار مهمي در انعکاس موثر فعاليت‌ها و دستاوردهاي اين بخش و کمک به رشد و توسعه هر چه بيشتر آن دارند. در عصر حاضر رسانه ها در فرآيند توسعه و اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب نقش بنيادين ايفا مي کنند. در همين راستا مديريت کلان کشور نيز مي‌بايست ضمن شناخت انواع رسانه و قدرت هرکدام در ميان مخاطبان، زمينه سرمايه گذاري جهت پيشبرد برنامه‌ها و تبليغات لازم در آن حوزه را در دستور کار خويش قرار دهد. سند چشم انداز توسعه که در ايران با افق ۲۰ ساله تنظيم شده است، نگرش آرماني و ايده آل بر اساس ارزش‌هاي اساسي هر جامعه است که انتظار مي‌رود در قالب برنامه‌هاي پنج ساله و برنامه ريزي سالانه به مقصود برسد. بر اساس اين سند که در ۵۲ ماده و ۴ بخش تنظيم شده است، سياست‌هاي کلي نظام بر اساس قانون مشخص و در قالب برنامه‌هاي جامعه و عملياتي طي سال‌هاي مختلف به اجرا در مي‌آيد. اين سند، براي رسانه ها نيزنقش اساسي تعريف کرده و رسانه را بستر ساز توسعه همه جانبه کشور و هموار کننده راه رشد و بسط اخلاق، معنويت و ارزش هاي ديني در جامعه دانسته است. همه اجزاي جامعه، بايستي متناسب با هم تغيير کنند تا توسعه‌ اتفاق بيفتد. لذا خود رسانه نيز باید در فرايند توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله کشور شامل تغييرات اساسي شود تا بتواند نقش مطلوب خويش را پاسخگو باشد. در فرايند ارتباطي سنتي مهمترين منابع جمع آوري اطلاعات از طريق ارتباط رسانه‌ها با روابط عمومي دستگاه‌ها و تجزيه و تحليل داده‌ها به منظور پاسخگويي به مخاطبان و افکار عمومي بوده است. در حقيقت يک ارتباط دو سويه و تعاملي ميان رسانه و روابط عمومي برقرار بوده تا به انتظارات افکار عمومي پاسخ داده شود. اما در سال‌هاي اخير با ورود ابزارهاي نوين و توسعه تکنولوژي‌هاي ارتباطي، نسل پيشين رسانه‌هاي گروهي و به عبارتي سنتي، کارکرد خبري و اطلاع رساني خود را از دست داده‌اند. رسانه‌هاي سنتي بايد به فکر يک نوآوري و تغيير کارکرد ارتباطي خود باشند. رسانه‌ها، بسترساز توسعه کشوراند. رسانه‌هاي توسعه مدار، راه را همواره مي‌سازند تا مردم با استفاده از آنها درباه جهان پيرامون خويش آگاهي درست يابند ايفاي نقش اطلاع رساني، فرهنگ سازي، پويايي اجتماعي نيازمند مديريت بر اين حوزه با تفکر جمعي و مساعي همگان و اصحاب رسانه است. تا بتوان شاهد اجراي اصول اساسي در راستاي سند چشم انداز توسعه در منطقه بود.