شبکه لرزه‌نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری ۱۴۰۰، تعداد ۵۹۸ زمین لرزه را در بهمن ماه ثبت کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه،  شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در بهمن ماه ۱۴۰۰، تعداد ۵۹۸ زمین لرزه در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده است.

زمین لرزه‌های کشور در آبان ماه ۱۴۰۰

۵۹۸ زمین لرزه در بهمن ماه ثبت شد

در این ماه بزرگترین زمین لرزه سیزدهم بهمن به بزرگی ۴.۶ (در مقیاس امواج درونی زمین) در حوالی کازرون استان فارس به ثبت رسید.

تعداد زمین لرزه‌های بهمن ماه ۱۴۰۰

۵۹۸ زمین لرزه در بهمن ماه ثبت شد

استان خراسان رضوی با ۷۰، اصفهان با ۶۳ و اردبیل با ۴۱ زمین لرزه، بیشترین تعداد زمین لرزه را در بین استان‌های کشور داشتند.

۵۹۸ زمین لرزه در بهمن ماه ثبت شد

همچنین در استان تهران ۱۷ زمین لرزه به ثبت رسید که بزرگترین آن به بزرگی ۳.۶ در حوالی رودهن رخ داد.

  • منبع خبر : مهر