نوسانات قیمتی در حالی در ۲۴ ساعت گذشته بر بازار خودرو شدت گرفته است که روز گذشته آرامش نسبی بر بازار خودرو برقرار بوده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، روند قیمت ها در بازار خودرو از ابتدای امروز تاکنون ریزشی شده است و در این بین خودرو پراید ۱۱۱ از ابتدای امروز تاکنون یک میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۸۵ میلیون تومان قیمت خورده است و پراید ۱۳۱ نیز با کاهش قیمت یک میلیون تومانی از ابتدای روز تاکنون در حال حاضر به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ نیز از ۱۶۶ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۶۵ میلیون تومان رسیده است.

خودروهای پژو نیز در این مدت شاهد کاهش قیمت ها بودند به طوری که پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۹ از یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۲۵۶ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۵۴ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت یک میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۲۶۵ میلیون تومان قیمت خورده است و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز با کاهش قیمت ۳ میلیون تومانی از روز گذشته تاکنون در حال حاضر به قیمت ۳۲۹ میلیون تومان رسیده است.

خودروهای کوییک و ساینا نیز از روز گذشته تا امروز کاهش قیمت ها را شاهد بودند به طوری که کوییک دنده ای مدل ۱۳۹۹ از روز گذشته تاکنون یک میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۸۵ میلیون تومان قیمت خورده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۹۲ میلیون تومان قیمت خورده است و ساینا دنده ای مدل ۱۳۹۹ نیز از ۱۹۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۸۷ میلیون تومان رسیده است.

قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است:

پژو ۱۰ میلیون تومان ارزان شد/ جدول قیمت‌ها