آوردگاه سرمایه یکی از اجزای اصلی الکام استارز است که سابقه ی چند ساله دارد و مورد استقبال فعالان بازار سرمایه و استارتاپ ها قرار گرفته است.
  • منبع خبر : کارنگ