اصغر مخلوقی، مدیرعامل مترا و از مشاوران پروژه های ملی است، در زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن اعتقاد دارد ساخت یک میلیون مسکن در سال تنها یک وعده انتخاباتی نیست و می توان با تجمیع ظرفیت های موجود در کشور بحران تامین مسکن را برطرف کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، او همچنین معتقد است پیمان کاران داخلی توان انجام این کار را دارند اما مشکلاتی مانند تامین تسهیلات مورد نظر برای این پروژه موضوعی است که بانک ها باید در دستور کار خود قرار دهند.

برای مطالعه متن این نشست خبری به اصغر مخلوقی: پیمانکاران ایرانی میتوانند سالی یک میلیون مسکن بسازند مراجعه کنید.

عکاس: علی تاجیک