بایگانی‌های کالای مصرفی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
ظهور فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای اشتغال را کاهش می‌ دهد؟ 24 تیر 1400

ظهور فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای اشتغال را کاهش می‌ دهد؟

با افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همواره تخفیف در کشور شاهد اعتراضاتی مبنی بر کم‌شدن تعداد مشتریان سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های کوچک هستیم. در این نوشته قصد داریم این موضوع را از جهات مختلف بررسی کنیم.

پایان تورم دارایی‌ها و آغاز تورم کالاهای مصرفی و خدمات 15 دی 1399
پیش بینی تورم طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

پایان تورم دارایی‌ها و آغاز تورم کالاهای مصرفی و خدمات

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، به طور کلی تورم در سه مرحله متوالی به ترتیب افزایش قیمت دارایی ها، کالاهای مصرفی و خدمات اتفاق می‌افتد که در حال حاضر مرحله سه ساله تورم دارایی ها در اقتصاد ایران سپری شده و مرحله سه ساله کالاهای مصرفی و خدمات شروع شده است.