بایگانی‌های چاپ پول | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
آیا ریال هنوز شانسی در برابر دلار دارد؟ 28 بهمن 1399

آیا ریال هنوز شانسی در برابر دلار دارد؟

میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است لغو تحریم ها و آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر در کوتاه مدت و میان مدت و احتمال بروز تورم در کشورهای توسعه یافته در بلند مدت می تواند به حفظ و تقویت ارزش پول ملی کمک کند که موضوع دوم یک اتفاق جدید است.