میثم رادپور
آیا ریال هنوز شانسی در برابر دلار دارد؟ 28 بهمن 1399

آیا ریال هنوز شانسی در برابر دلار دارد؟

میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است لغو تحریم ها و آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر در کوتاه مدت و میان مدت و احتمال بروز تورم در کشورهای توسعه یافته در بلند مدت می تواند به حفظ و تقویت ارزش پول ملی کمک کند که موضوع دوم یک اتفاق جدید است.