بایگانی‌های لوکس | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
دو روی سکه مالیات بر دارایی‌های لوکس 17 اسفند 1399

دو روی سکه مالیات بر دارایی‌های لوکس

سیاوس غیبی، کارشناس امور مالیاتی، معتقد است دو نگاه نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر اعمال مالیات بر خانه و خودروهای لوکس وجود دارد که نگاه اول ایجاد شفافیت در فعالیت‌ های اقتصادی و دوم فراهم کردن بستر توسعه درآمد دولت از محل مالیات است.