بایگانی‌های رانت | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
ارز ۱۷۵۰۰ تومانی ۳۶۰ برابر ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد می‌کند! 23 دی 1399

ارز ۱۷۵۰۰ تومانی ۳۶۰ برابر ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد می‌کند!

فرشاد مومنی، اقتصاددان، معنقد است شکل رانت آفرینی از ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه، ۳۶۰ برابر رانتی است که از منبع ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.

بازی‌گردانی رانت‌جوها در نظام تصمیم گیری‌های کلان 02 آذر 1399

بازی‌گردانی رانت‌جوها در نظام تصمیم گیری‌های کلان

مومنی ضمن تشریح این موضوع که چگونه نظام تصمیم گیری های اساسی کشور در دام رانت جوها قاعده گذاری می‌کند، اظهار کرد: کانال های اصلی تسخیرشدگی حکومت ها به دست مفت خورها، دلال ها و رانتی ها، موسسه های مالی، موسسه های بانکی به ویژه بازار بورس و بانک مرکزی و رفتارهای مالی دولت است و اگر موارد یاد شده زیر ذره‌بین قرار بگیرند و راه بر طمع های رانتی در این کانالها بسته شود نجات پیدا می‌کنیم.

رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی 24 آبان 1399

رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی

فرشاد مومنی، اقتصاددان، اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۹۷ برای تامین کسری مالی خود متوسل به وارد کردن شوک های بسیار فاجعه ساز به نرخ ارز شد که محاسبات نشان می‌دهد رانت توزیع شده ضد توسعه‌ای از محل این شوک های بزرگ از کل رانت توزیع شده از محل خام‌فروشی در اقتصاد ایران بالاتر رفته است، یعنی ما به سمت گونه های شبه غارتی حرکت می‌کنیم که در آن عامه مردم و فرودستان در اثر سیاست گذاری های شبه ناک در معرض فشارهای وحشتناک قرار دارند و طبقه متوسط درآمدی به سمت فروپاشی کامل حرکت می‌کند و این بهایی است که برای افراد غیر مولد پرداخت میشود.