بایگانی‌های رانت | رشد و توسعه
مافیای اقتصادی نتیجه انتصابات غلط است ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

مافیای اقتصادی نتیجه انتصابات غلط است

مافیای اقتصادی یا افراد فرصت‌ طلب همان کسانی هستند که در نتیجه برخی انتصابات و امکانات و مجوزها شکل گرفته اند. این افراد از راه روزنه های رانت در کشور به سفره‌ های مردم رخنه کرده اند.

اغمای ارز ۴۲۰۰؛ جدال رانت، تورم و برنامه! ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

اغمای ارز ۴۲۰۰؛ جدال رانت، تورم و برنامه!

بعد از چالش بسیار در رابطه با حذف یا ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی، رای نمایندگان به توقف آن بود و فعلا ماجرای این ارز را در سکوت فرو برد؛ جدال رانت، بی‌پولی و تورم که اکنون به نفع تورم به پایان رسیده است چرا که برنامه مشخصی در این رابطه وجود نداشت.

ارز ۱۷۵۰۰ تومانی ۳۶۰ برابر ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد می‌کند! ۲۳ دی ۱۳۹۹

ارز ۱۷۵۰۰ تومانی ۳۶۰ برابر ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد می‌کند!

فرشاد مومنی، اقتصاددان، معنقد است شکل رانت آفرینی از ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه، ۳۶۰ برابر رانتی است که از منبع ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.

بازی‌گردانی رانت‌جوها در نظام تصمیم گیری‌های کلان ۰۲ آذر ۱۳۹۹

بازی‌گردانی رانت‌جوها در نظام تصمیم گیری‌های کلان

مومنی ضمن تشریح این موضوع که چگونه نظام تصمیم گیری های اساسی کشور در دام رانت جوها قاعده گذاری می‌کند، اظهار کرد: کانال های اصلی تسخیرشدگی حکومت ها به دست مفت خورها، دلال ها و رانتی ها، موسسه های مالی، موسسه های بانکی به ویژه بازار بورس و بانک مرکزی و رفتارهای مالی دولت است و اگر موارد یاد شده زیر ذره‌بین قرار بگیرند و راه بر طمع های رانتی در این کانالها بسته شود نجات پیدا می‌کنیم.

رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی ۲۴ آبان ۱۳۹۹

رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی

فرشاد مومنی، اقتصاددان، اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۹۷ برای تامین کسری مالی خود متوسل به وارد کردن شوک های بسیار فاجعه ساز به نرخ ارز شد که محاسبات نشان می‌دهد رانت توزیع شده ضد توسعه‌ای از محل این شوک های بزرگ از کل رانت توزیع شده از محل خام‌فروشی در اقتصاد ایران بالاتر رفته است، یعنی ما به سمت گونه های شبه غارتی حرکت می‌کنیم که در آن عامه مردم و فرودستان در اثر سیاست گذاری های شبه ناک در معرض فشارهای وحشتناک قرار دارند و طبقه متوسط درآمدی به سمت فروپاشی کامل حرکت می‌کند و این بهایی است که برای افراد غیر مولد پرداخت میشود.