بایگانی‌های خام فروشی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
به نام تولید، به کام خام فروشی 20 آبان 1399

به نام تولید، به کام خام فروشی

فرشاد مومنی، اقتصاددان، با بیان اینکه نتیجه باد کردن بورس به اسم تقویت تولید این بود که در دوره‌ی سال‌های 1387 تا 1398 در حالی که کل بورس 6.3 برابر شده پتروشیمی‌ها عمدتاً خام فروش 28.5 برابر شده و بانک‌ها 9.6 برابر شده ، اظهار کرد: از نظر الگوی سرمایه‌گذاری‌ها نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور خطای راهبردی وحشتناک کرد و ما را به سمت خام فروشی بسیار شکنندگی آور و آسیب زا کشاند، به طوری که 70 درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها طی ده سال گذشته به صنایع پالایشگاهی، پتروشیمیایی، کانی غیر فلزی و فلزات اساسی تعلق گرفت و سهم 20 رشته‌ی دیگر که سهم 60 درصدی در اشتغال صنعتی دارند، در سرمایه‌گذاری‌ها 30 درصد بوده است.