بایگانی‌های تولید | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
مراسم تحقق جهش تولید درشرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس 27 اسفند 1399

مراسم تحقق جهش تولید درشرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس

مدیرعامل پارس :پارس با محقق کردن تولید خود به جامعه خدمت کرد،سال آینده شاهد تحولات بزرگ در پارس خواهیم بود.

نقش موثر رسانه‌ها در بیان مشکلات تولید 16 شهریور 1399
توقع کارشناسان از پایگاه خبری رشد و توسعه

نقش موثر رسانه‌ها در بیان مشکلات تولید

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران معتقد است که رسانه‌ها مي‌توانند سهم بخش‌هاي مهم توليد اعم از صنعت، کشاورزي و خدمات و تاثير هر کدام بر روند توسعه را به جامعه نشان دهند تا عوامل توليد به نسبت صحيحي در اين بخش‌ها توزيع شود و همچنین می‌توانند نقش بسيار پررنگ‌تري در بيان دردها و مشکلات توليدکنندگان و کمبودهاي صنعت داشته باشند.