بایگانی‌های انتشارات مدیریت صنعتی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
مطالعه این کتاب از شما یک عضو هیات مدیره خوب می‌سازد 18 فروردین 1400

مطالعه این کتاب از شما یک عضو هیات مدیره خوب می‌سازد

کتاب «اعتراف؛ 14 سوالی که هر عضو هیات مدیره باید از خودش بپرسد» از طرف انتشارات سازمان مدیریت صنعتی به چاپ رسیده و این اثر در زمره بهترین آثاری است که کمک می‌کند تا فعالان اقتصادی بتوانند شرکت‌های تابعه خود را با الگوهای مناسب اداره کنند.