کنفرانس ملی مدیریت نوآوری در صنایع و معادن با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در ساختمان شماره 2 این سازمان برگزار شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی رشد  و توسعه؛ ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این کنفرانس با موضوع “اصول مشترک نوآوری‌های موفق صنعتی و معدنی” به سخنرانی پرداخت.
وی ضمن بیان تعاریف مختلف نوآوری اظهار داشت: منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است، به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته، و ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است.
کیانی بختیاری با تشریح این نکته که چه چیزهایی نوآوری نیست گفت: اکتشاف، آشکارساختن و به‌ظهور رسانیدن یا اعلام چیزی است که وجود داشته ولی قبلاً متوجه آن نشده و یا آنرا درک نکرده اند. خلاقیت، درخشش یک اندیشه و بوجود آمدن نظرات و ایده‌های نو و اختراع، محصول یا فرآیند جدید و قابل استفاده است.
وی در خصوص تفاوت دو مفهوم خلاقیت و نوآوری گفت: خلاقیت، ایجاد ایده‌های جدید و نوآوری، کاربرد ایده‌های جدید است؛ به عبارت دیگر، خلاقیت، نقطه آغاز و به اصطلاح موتور نوآوری است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با بیان این نکته که عدم نوآوری باعث افول سازمان می شود در خصوص اهمیت توجه به نوآوری در سازمان افزود: نوآوری باعث پیدایش سازمان های جدید؛ تولیدات و خدمات جدید؛ افزایش کمیت، تنوع تولیدات و خدمات؛ کاهش هزینه‌ها؛ افزایش انگیزش ؛ ارتقای سطح بهداشت روانی و رضایت ؛ ارتقای میزان بهره وری ؛ موفقیت مجموعه مدیریت و رشد و بالندگی می شود.
وی در ادامه به تشریح انواع نوآوری پرداخت و در خصوص نوآوری بنیادی اظهار داشت: نوآوری های بنیادین موفق، معمولا از یک اختراع ناشی می شوند. این دسته از نوآوری ها صنایع جدیدی را بوجود آورده و یا صنایع موجود را تغییر می دهند و نسبتا نادر بوده و معمولا در خارج از مرزهای شرکت آغاز می شوند مثل ترانزیستور.
کیانی بختیاری درخصوص نوآوری تدریجی یا تکاملی گفت: هر چند این نوآوری ها جزیی می باشند ولی بهبود چشمگیری در محصولات،فرایندها یا خدمات فعلی شرکت ایجاد می کنند. این نوآوری ها نسبتا متداول بوده و در داخل صنعت یا شرکت رخ می دهند و به شرکت ها کمک می کنند تا در بازاربه موقعیتی رقابتی دست یابند و آن را حفظ کنند، مثل توسعه لپ تاپ و نوت بوک.
وی در ادامه به بیان تفاوت نوآوری معماری و نوآوری در اجزا و تعریف پارادایم های نوآوری پرداخت و درخصوص نوآوری بسته گفت: منطق اصلی نوآوری بسته تمرکز درونی است و بر استخدام بهترین ها و با هوش ترین های صنعت؛ کشف درون سازمانی؛ تقدم زمانی برای ارائه محصول به بازار؛ حفاظت از دارایی های فکری و تحقیق و توسعه درونی برای کشف بیشترین و بهترین ایده‌ها تاکید می کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در خصوص پارادایم نوآوری باز گفت: منطق اصلی نوآوری باز تمرکز برون سازمانی است و بر به‌کارگیری تمامی نیرو های باهوش درون و برون سازمانی؛ استفاده از نتایج پژوهش های درون و برون سازمانی؛ استفاده بهینه از ایده های درون و برون سازمانی؛ استفاده از دارائی‌های فکری درون و برون سازمانی و جمع سپاری امور تاکید دارد.
وی در ادامه، خدمت افزایی را نتیجه نوآوری در خدمات به اضافه محصول سنتی یا محصول ناشی از نوآوری تدریجی عنوان کرد و در خصوص پیدایش کسب و کار پلتفرمی بر مبنای نوآوری خدمت افزا اظهار داشت: پلتفرم‌ها با تسهیل تراکنش‌ها ارزش ایجاد می‌کنند، درحالی‌که کسب‌وکارهای خطی با تولید کالا یا خدمات، این کار را می‌کنند، به‌بیان‌دیگر، پلتفرم‌ها با ساختن رابطه و ایجاد تراکنش، ارزش خلق می‌کنند.
کیانی بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح مفهوم دی ان ای نوآوری پرداخت و گفت: خلاقیت؛ مغز نوآوری است و همه چیز از یک اندیشه آغاز می شود. سازمان های نوآور دریافته اند که اندیشه ها می توانند از هر جایی برخیزند. علاوه بر این، ارتباطات؛ جریان آزاد اطلاعات، عقاید و احساسات، شریان حیاتی نوآوری هستند. از این منظر، همکاری؛ قلب نوآوری است چراکه نوآوری یک فرایند گروهی و تعامل اطلاعات و قدرت تیمی غذای این فرایند است. در این مدل اجرا و تکمیل؛ عضلات نوآوری هستند چرا که نوآوری های جدید پروژه هایی هستند که به صورت موفقیت آمیزی به عنوان عقاید برتر مطرح شده و با مهارت های بالا نظیر تصمیم گیری، زمان بندی، نظارت و اخذ بازخورد، اجرا و تکمیل می شوند. سازمان های نوآور می دانند که جشن موفقیت بخش مهمی از پایان یک پروژه، صرف نظر از سطح موفقیت آن است.
وی افزود: نظارت و بازنگری؛ نردبان فرایند نوآوری است بدین علت که ارزیابی اهداف و نتایج و هزینه – منفعت پروژه های جدید، یک اقدام ضروری است. علاوه بر این، درس گرفتن از نتایج پروژه های موفق و ناموفق بینشی را برای ما ایجاد می کند که بر اساس آن موفقیت های بعدی امکان پذیر می شود
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: فرهنگ؛ محدوده ایفای نقش نوآوری و انعکاس رهبری، هنجارها و ارزش ها ونمود عینی و قابل دید چگونگی انجام کار و رفتار افراد سازمان با یکدیگر است.
وی تاکید کرد: برای ایجاد نوآوری، فراهم ساختن محیطی که منعطف است، افراد را توانمند می کند، به ایده های کارکنان احترام می‌گذارد، ریسک را تحمل می کند، برای موفقیت ها جشن می گیرد، احترام به کارکنان را سرلوحه کارهای خویش قرار می دهد و تفریحات را تشویق می‌کند، ضروری است.
کیانی بختیاری هوش نوآوری را توانایی شناختی انسان برای مشاهده مشکلات و فرصت‌ها به شیوه‌ای جدید و کشف راه‌حل‌های جدید در پاسخ به چالش‌های پیچیده عنوان کرد و در خصوص اصول مشترک نوآوری های موفق صنعتی و معدنی اظهار داشت: تمامی نوآوری های بزرگ در طول تاریخ، به نوعی ترکیبی از ده اصل اساسی شامل مدل سود؛ شبکه؛ ساختار؛ فرایند؛ عملکرد محصول؛ سیستم محصول؛ خدمت؛ کانال ارتباطی؛ برند و مشارکت مشتری بوده‌اند.
وی با بیان این نکته که نوآوری در دنیای امروز یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است خاطر نشان کرد: نوآوری، اقدامی است که نیاز به آمادگی فردی و سازمانی، آموزش و ابزارهای مناسب دارد. صرفا با جملات انگیزشی نمی توان سازمان را به دل دریای نوآوری فرستاد.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: نوآوری در اکثر مواقع شکست می خورد. طبق مدل قیف نوآوری، از هر۵۰ مورد ایده یا پروژه نوآوری فقط یک مورد به فاز تجاری سازی می‌رسد. اما نوآوری تقریبا هیچ گاه به خاطر نبود خلاقیت شکست نمی‌خورد بلکه به خاطر فقدان قاعده مندی است که این اتفاق می‌افتد.
وی افزود: دانستن اینکه نوآوری در کجا لازم است، اهمیتی هم مرتبه با دانش چگونگی نوآوری دارد. بنابراین، پیش از شروع یک پروژه، فرصت‌های صحیح نوآوری را باید مشخص کرد و راجع به ماهیت نوآوری باید شفاف بود. ابتدا به حل سخت ترین مشکلات پرداخت و مشکلات بزرگ و بغرنج را که هیچ راه حل ساده ای ندارند هدف گرفت.
کیانی بختیاری خاطرنشان کرد: مدیران اجرایی نه تنها باید درک کنند که نوآوری را از تمامی افراد سازمان شان انتظار داشته باشند، بلکه باید بدانند که اگر خودشان نیز این کار را انجام ندهند، به خود و سازمان شان آسیب می رسانند. چرا که نوآورترین سازمان ها متکی به افراد و تیم هایی هستند که به صورت چند وظیفه ای در سازمان هایشان کار می کنند. نوآوری صرفا کار دانشمندان، مهندسان یا بازاریابان نیست، بلکه وظیفه کل کسب و کار و رهبر سازمان است.