رویداد خدمات نوین بر پایه ناوبری و ارتباطات ماهواره‌ای با هدف به مشارکت طلبیدن کسب و کارهای نوپا در تولید محصول یا ارائه خدمات مخابراتی، توسط پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می شود.
به گزارش پایگاه تحلیلی رشد  و توسعه؛ در رویداد خدمات نوین بر پایه ناوبری و ارتباطات ماهواره‌ای، نتایج حاصل از بررسی کسب‌وکارهای شکل گرفته در این حوزه معرفی شده و نیازهای احصاء شده کسب و کارهای فعال حوزه به منظور دریافت ایده‌های خلاقانه و رفع آنها مطرح می‌شود.

برگزاری این رویداد این امکان را فراهم می‌سازد تا ضمن دعوت از شرکت‌ها و افراد دارای ایده و طرح در حوزه خدمات نوین بر پایه ناوبری و ارتباطات ماهواره‌ای و شنیدن ایده‌های متنوع؛ سه ایده برتر به منظور انجام اقدامات تکمیلی و سرمایه‌گذاری اولیه انتخاب شوند.

در مرحله دوم، پس از انتخاب سه ایده یا طرح برتر، به منظور تجاری سازی و اجرایی کردن ایده‌ها، با افراد حقیقی و حقوقی مذاکره می‌شود تا بهترین گزینه‌ها برای همکاری انتخاب شده و در نهایت به عقد قرارداد با طرف‌های منتخب منتج شود.

پس از اجرای این پیش‌رویداد، فازهای آتی پروژه شامل برنامه‌ریزی و توسعه طرح‌های استارت آپی است. در این راستا، مذاکره با تیم‌ها به منظور تکمیل و توسعه ایده‌ها، نهایی سازی طرح‌های توسعه کسب و کار، ارزیابی مدل همکاری، بررسی روال‌های فنی، اجرایی، حقوقی و مالی توسعه تجاری در فازهای آتی پیش بینی شده است.

این رویداد ۱۶ اسفندماه برگزار می‌شود.

  • منبع خبر : مهر