رآکتورهای پتروشیمی بوشهر وارد اسکله ۱۶شرکت ملی صنایع پتروشیمی در عسلویه شدند. عملیات بارگیری و تخلیه این رآکتورها با وزن تقریبی هزار تنی برای اولین‌بار در کشور انجام شده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، براساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجام این عملیات در اوج تحریم‌های ظالمانه اتفاق مهمی است، چراکه رآکتورهای پتروشیمی بوشهر از اروپا به ایران آورده شده‌اند تا در واحد MEG  بوشهر نصب شوند. به این منظور پس از مدت‌ها بررسی مهندسی و اجرایی سرانجام با همت پیمانکاران داخلی مشارکت چگالش، انرشیمی و استیم و تیم مدیریتی و متخصصین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان منطقه اقتصادی پارس این  دو رآکتور در اسکله ۵ بندر خدماتی پارس بارگیری می‌شوند تا در یک عملیات استراتژیک در اسکله در حال ساخت شماره ۱۶ و ۱۷ عسلویه تخلیه و سپس به سایت پتروشیمی بوشهر حمل شوند. این عملیات در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری به انجام می‌رسد و شرکت‌های ایران دنا، طاهری، نگین تاژ و دریا رخش مشدانی تحت نظارت مشارکت چگالش، انرشیمی و استیم در این روند مشارکت داشته‌اند.

  • منبع خبر : روزنامه ایران