در بند "ی" تبصره یک مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱  آمده؛ دولت مجاز است برای اجرای برخی طرح های پیشران و توسعه‌ای ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نفت خام و میعانات تحویل دهد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، به این ترتیب ۵.۵ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی قرار است به اشخاص داده شود بدون آنکه ساز و کار تخصیص و فروش مشخص شود.

تبدیل عدد مصوب شده به ریال معادل ۱۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که تقریبا با یک چهارم درآمد نفتی پیش بینی شده دولت برای سال آینده برابر است.

این حجم از منابع نفتی در حالی از دست شرکت ملی نفت خارج می شود که هیچ ساز و کار مشخص و شفافی برای تحویل و هزینه کرد نفت اعطایی هم در نظر گرفته نشده است.

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین