موسسه هدایت تخصصی رضوان، که از سوی گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف راه‌اندازی شده است در پی توسعه نیروی انسانی شرکت‌ها و سازمان‌ها، افراد متخصص را از طریق برگزاری مسابقات در بازه زمانی مشخص به آنها معرفی می‌کند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، «علی ملکی، قائم‌مقام مدیر موسسه هدایت تخصصی رضوان» درباره فعالیت این مجموعه گفت: این موسسه از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف و دغدغه تشکیل این موسسه توسعه نیروی انسانی متخصص در سطح کشور و همچنین حل مسائل از طریق این نیروهاست. آنها از طریق دانشگاهیان نیروهای مورد نظر را شناسایی می‌کنند و طی فرآیندی مشخص در قالب برگزاری مسابقات این نیروها در صورت تایید طرح و برنامه‌ای که اجرا کرده‌اند به شرکت مورد نظر برای همکاری معرفی می‌شوند.

مسابقات «ره‌‌نشان» از جمله مسابقاتی است که با مدیریت علی ملکی، هر سال‌ برگزار می‌شود. این مسابقات تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هستند. هدف از برگزاری مسابقات ره‌نشان، شناسایی، توانمندسازی، هدایت استعدادها و متخصصان برتر است که با انجام پروژه‌ها در قالب مسابقه رقابت می‌کنند تا در نهایت به‌عنوان برترین فرد یا تیم طرح خود را در شرکت مرتبط آغاز کنند و به سرانجام برسانند.

ملکی درباره نحوه انتخاب پروژه‌ها و افراد شرکت‌کننده در مسابقه توضیح داد: ما با شرکت‌های فناور از ابتدا مکاتبه و ارتباط برقرار کردیم و هر سال‌ بر‌اساس نیاز آنها برای توسعه نیروی انسانی و تشکیل تیم مسابقات را تعریف می‌کنیم. این مسابقات معمولا در یک فرآیند شش ماهه در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرند. دانشجویان در این مسابقات مسئله و حل آن را شناسایی می‌کنند و خروجی کار آنها در این باز‌ه زمانی در صورتی که طرح آنها مورد تایید شرکت‌ها باشد همکاری را برای هر دو طرف میسر می‌کند.

او تاکید کرد: این مسابقات باعث می‌شود، دانشجویان توانایی‌های خود را ارزیابی کنند ضمن اینکه تجربه عملی نیز کسب می‌کنند. به گفته ملکی، دوره گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ فرد برای ۵۶ پروژه در مسابقات ره‌نشان ثبت‌نام کردند.

کارورزی پیش از استخدام در شرکت یا سازمان از دیگر فعالیت‌های موسسه هدایت تخصصی رضوان است که با برند کارینو فعالیت می‌کند. این کار درواقع یک رزومه‌سازی و کارآموزی برای دانشجویان است تا برای ورود به شرکت‌ها و سازمان‌ها رزومه‌ای برای ارائه داشته باشند.

ملکی درباره تاثیر عضویت در پارک علمی فناوری شریف گفت: این عضویت، فرصتی است که در ایجاد ارتباط با دیگر پارک‌های علم و فناوری مانند پارک اصفهان شرایط را مهیا ساخته است.

موسسه هدایت تخصصی رضوان، که از سوی گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف راه‌اندازی شده است در پی توسعه نیروی انسانی شرکت‌ها و سازمان‌ها، افراد متخصص را از طریق برگزاری مسابقات در بازه زمانی مشخص به آنها معرفی می‌کند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، «علی ملکی، قائم‌مقام مدیر موسسه هدایت تخصصی رضوان» درباره فعالیت این مجموعه گفت: این موسسه از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف و دغدغه تشکیل این موسسه توسعه نیروی انسانی متخصص در سطح کشور و همچنین حل مسائل از طریق این نیروهاست. آنها از طریق دانشگاهیان نیروهای مورد نظر را شناسایی می‌کنند و طی فرآیندی مشخص در قالب برگزاری مسابقات این نیروها در صورت تایید طرح و برنامه‌ای که اجرا کرده‌اند به شرکت مورد نظر برای همکاری معرفی می‌شوند.

مسابقات «ره‌‌نشان» از جمله مسابقاتی است که با مدیریت علی ملکی، هر سال‌ برگزار می‌شود. این مسابقات تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هستند. هدف از برگزاری مسابقات ره‌نشان، شناسایی، توانمندسازی، هدایت استعدادها و متخصصان برتر است که با انجام پروژه‌ها در قالب مسابقه رقابت می‌کنند تا در نهایت به‌عنوان برترین فرد یا تیم طرح خود را در شرکت مرتبط آغاز کنند و به سرانجام برسانند.

ملکی درباره نحوه انتخاب پروژه‌ها و افراد شرکت‌کننده در مسابقه توضیح داد: ما با شرکت‌های فناور از ابتدا مکاتبه و ارتباط برقرار کردیم و هر سال‌ بر‌اساس نیاز آنها برای توسعه نیروی انسانی و تشکیل تیم مسابقات را تعریف می‌کنیم. این مسابقات معمولا در یک فرآیند شش ماهه در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرند. دانشجویان در این مسابقات مسئله و حل آن را شناسایی می‌کنند و خروجی کار آنها در این باز‌ه زمانی در صورتی که طرح آنها مورد تایید شرکت‌ها باشد همکاری را برای هر دو طرف میسر می‌کند.

او تاکید کرد: این مسابقات باعث می‌شود، دانشجویان توانایی‌های خود را ارزیابی کنند ضمن اینکه تجربه عملی نیز کسب می‌کنند. به گفته ملکی، دوره گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ فرد برای ۵۶ پروژه در مسابقات ره‌نشان ثبت‌نام کردند.

کارورزی پیش از استخدام در شرکت یا سازمان از دیگر فعالیت‌های موسسه هدایت تخصصی رضوان است که با برند کارینو فعالیت می‌کند. این کار درواقع یک رزومه‌سازی و کارآموزی برای دانشجویان است تا برای ورود به شرکت‌ها و سازمان‌ها رزومه‌ای برای ارائه داشته باشند.

ملکی درباره تاثیر عضویت در پارک علمی فناوری شریف گفت: این عضویت، فرصتی است که در ایجاد ارتباط با دیگر پارک‌های علم و فناوری مانند پارک اصفهان شرایط را مهیا ساخته است.

  • منبع خبر : پارک علم و فناوری شریف