لیر ترکیه به عقبگرد خود در کانال هزار تومانی ادامه داده است و امروز در بازار تهران هزار و ۹۵۰ تومان قیمت خورده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، لیر ترکیه به عقبگرد خود در کانال هزار تومانی ادامه داده است و امروز در بازار تهران هزار و ۹۵۰ تومان قیمت خورده است، قیمت این ارز در یک ماه گذشته در بازار تهران ۹۰ تومان کاهش یافته است و در شش ماه گذشته نیز هزار و ۲۵۰ تومان از ارزش این ارز کاسته شده است.

این ارز در یک سال گذشته در بازار تهران هزار و ۷۵۰ تومان و در سه سال گذشته ۴۰۴ تومان کاهش قیمت داشته است.

نمودار روند لیر از ابتدای امروز:

عقبگرد لیر در کانال هزار تومانی

  • منبع خبر : خبر آنلاین