در این گزارش به بررسی قیمت انواع زعفران در بازار پرداختیم.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، فهرست قیمت برخی از انواع زعفران موجود در بازار به شرح زیر است:

نام کالا قیمت (تومان)
زعفران ممتاز قائنات-۴.۶۰۸گرم ۹۸,۰۰۰
زعفران قائنات -۴ گرم ۹۸,۵۰۰
زعفران سرگل قائنات – ۴.۶۰۸ گرم ۱۱۰,۴۰۰
زعفران نرمه نگین نوربیدخت ۵ گرم ۱۲۴,۰۰۰
زعفران مجتهدی (یک مثقال) ۱۵۰,۰۰۰
زعفران یک مثقالی سحرخیز ۱۷۶,۰۰۰
زعفران یک مثقالی ۱۸۰,۰۰۰
زعفران گلستان مقدار ۴.۶۰۸ گرم ۱۹۴,۸۰۰
زعفران یک مثقال پاکتی بهرامن ۲۲۰,۰۰۰
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار ۴ گرم ۲۴۹,۱۰۰
زعفران یک مثقال سحرخیز – ۴.۶۰۸ گرم ۲۵۵,۰۰۰
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار ۴.۶۰۸ گرم ۲۵۷,۷۰۰
زعفران سرگل کادویی ۱ مثقال سحرخیز ۲۶۲,۰۰۰
زعفران سرگل کادویی ۲ مثقال سحرخیز ۳۵۷,۰۰۰
زعفران هدیه الماس مصطفوی مقدار ۳ گرم ۶۴۵,۶۰۰

 

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان