بعد از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سقف منابع ریالی صادرات نفت از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در لایحه دولت به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه،  در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اواخر آذر ماه به مجلس ارائه شد سقف منابع حاصل از صادرات نفت  مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۲  و منابع سه درصدی ردیف ۲۱۰۱۰۹ قانون بودجه ۳۸۱.۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. در ادامه تبصره ۱ لایحه بودجه دولت قابل مشاهده است.

1

این درحالی است که در کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، سقف منابع حاصل از صادرات نفت  مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۲  و منابع سه درصدی ردیف ۲۱۰۱۰۹ قانون بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. متن مصوبه تلفیق در ادامه قابل رویت است.

2

تغییر سقف منابع نفتی در حالی صورت گرفته است که بر اساس متن گزارش کمیسیون تلفیق سقف منابع بودجه دولت  مشخص نشده است.

 افزایش ۱۰۰ درصدی سهم صندوق توسعه از نفت

یکی از تغییرات حائز اهمیت در کمیسیون تلفیق، در خصوص تبصره یک بودجه،  افزایش ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از نفت، سهم صندوق توسعه ملی است. بر این اساس درحالی که دولت سهم صندوق توسعه ملی را فقط ۲۰ درصد لحاظ کرده بود، کمیسیون تلفیق مجلس سهم صندوق توسعه را مطابق با برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد لحاظ کرده است. به این ترتیب سهم صندوق از صادرات نفت نسبت به لایحه دولت دوبرابر شده است.

  • منبع خبر : تسنیم