ظهر  چهارشنبه 13 بهمن‌ماه «آقای مهندس صالحی، شهردار منطقه 2 تهران» از ناحیه نوآوری شریف بازدید کرد. در این بازدید روند شکل‌گیری ناحیه نوآوری شریف و ظرفیت‌های آن مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، «مهندس دهبیدی‌پور، رئیس پارک علم و فناوری شریف» ضمن اشاره به تجربه ۲۰ سال کارآفرینی، فناوری و نوآوری در دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: توسعه نواحی نوآوری شهری از دو جهت می‌تواند برای بافت شهری سودمند باشند. اول اینکه نواحی نوآوری شهری می‌توانند خدمات فناورانه‌ای را به اهالی ساکن در ناحیه ارائه کنند که در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی آن‌ها شود. دوم اینکه چنین فضاهایی می‌توانند بستر بالقوه‌ای جهت حل نیازهای متنوع شهری باشند و شرکت‌های مستقر در آن بتوانند با ارائه راهکارهای فناورانه در کمک به حل مسائل شهری پیشرو باشند.

در ادامه بازدید شهردار منطقه ۲ به همراه هیئت همراه از مجتمع‌های فناوری ناحیه نوآوری شریف بازدید کرد.