یک شرکت دانش‌بنیان کیت‌های استخراج ماده وراثتی از انواع نمونه‌های زیستی را به تولید رسانده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه،  پرویز شایان مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه یکی از محصولات این واحد فناور، تولید مجموعه کیت‌های استخراج ماده وراثتی از انواع نمونه‌های زیستی است، گفت: سلول و بافته‌های انسانی، حیوانی، گیاهی، باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت، قارچ‌ها، و استخراج DNA از ژل آگارز برخی از نمونه‌های زیستی این کیت‌ها هستند.

وی افزود: روش کار این کیت‌ها بر پایه پیوند اختصاصی اسیدهای نوکلئیک به غشاء مخصوص داخل ستون‌های طراحی شده استوار است.

این محقق یادآور شد: دانش فنی کیت‌های استخراج ماده وراثتی از مواد بیولوژیک بر پایه دستاوردهای ثبت اختراع شده در داخل کشور و کشور آلمان بوده و از سطح علمی ممتازی برخوردار هستند.

این شرکت دانش‌بنیان، کیت‌های دیگری از قبیل کیت تشخیص تفریقی هم‌زمان ۱۲ گونه حیوانی در فرآورده‌های دامی را طراحی، اجرا، ثبت اختراع و تجاری سازی کرده است.

این کیت‌های تولیدی از لحاظ کمیت و کیفیت با نمونه‌های خارجی خود قابل‌رقابت بوده و نیز دارای قیمت پایین‌تر است. همچنین تولید این محصولات از انتقال ارز به خارج از کشور جلوگیری می‌کند.