به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، سوئیس و آلمان بالاترین نرخ اشتغال را میان کشورهای جهان به خود اختصاص دادند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، سوئیس و آلمان بالاترین نرخ اشتغال را میان کشورهای جهان به خود اختصاص دادند.