با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، نیما خواجه مهمدی به عنوان مدیر فنی گروه سیمان منصوب شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، بر اساس این حکم نظارت بر فعالیت های فنی و مهندسی شرکت های سیمان گروه بر عهده نیما خواجه مهمدی است.

خواجه مهمدی پیش از این مدیرعامل شرکت سیمان دورود بود.

  • منبع خبر : شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین