بایگانی‌های PS752 | رشد و توسعه
بخشی از دیه شهدای سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی پرداخت شد ۱۸ دی ۱۴۰۰

بخشی از دیه شهدای سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی پرداخت شد

وزیر راه و شهرسازی از پرداخت بخشی از دیه شهدای سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی به وراث این سانحه خبر داد.