بایگانی‌های 1400 | رشد و توسعه
میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد ۳۰ دی ۱۴۰۰

میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

هر رقمی که به عنوان عیدی کارکنان دولت در بودجه تعیین شود همان رقم به عنوان عیدی بازنشستگان کشوری مشخص خواهد شد و سازمان تامین اجتماعی نیز براساس رقم عیدی که هیات دولت برای بازنشستگان کشوری تعیین می‌کند، به بازنشستگان خود پرداخت می‌کند.