بایگانی‌های یونس نظری | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
انقلاب صنعتی چهارم به مثابه تحول جهانی صنعت 25 آذر 1399

انقلاب صنعتی چهارم به مثابه تحول جهانی صنعت

یونس نظری، مدیر ارتباط صنعت و دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی، انقلاب صنعتی چهارم را تحول جهانی صنعت تولید، از راه دیجیتال سازی و اینترنت اشیاء معرفی می ‌کند که سبب بهبودهایی در فرایندهای طراحی و ساخت و همچنین بهینه سازی عملیات می شود.

ادبیات سازی، فرهنگ سازی و آموزش انقلاب صنعتی چهارم در سازمان مدیریت صنعتی 08 آذر 1399

ادبیات سازی، فرهنگ سازی و آموزش انقلاب صنعتی چهارم در سازمان مدیریت صنعتی

ادبیات سازی، فرهنگ سازی و آموزش انقلاب صنعتی چهارم به سازمان مدیریت صنعتی واگذار شده است.