بایگانی‌های کمیل طیبی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
تاریک و روشن بودجه ۱۴۰۰ 18 آذر 1399

تاریک و روشن بودجه ۱۴۰۰

سید کمیل طیبی، اقتصاددان، معتقد است که پیش بینی صادرات نفت در بودجه سال آینده را خوشبینانه است، اما نرخ ارز تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ به واقعیت اقتصادی نزدیکتر است و تورم‌زا نیست.