بایگانی‌های کارت بازرگانی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
18 شهریور 1399

تداوم فعالیت سامانه قبلی صدور کارت بازرگانی به مدت دو ماه

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران دستور داد تا سامانه قبلی صدور کارت بازرگانی به مدت دو ماه دیگر، به موازات سامانه جدید به فعالیت خود ادامه دهد.