بایگانی‌های نیکواقبال | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
توسعه اجتماعی، پیش‌شرط توسعه اقتصادی است 13 بهمن 1399

توسعه اجتماعی، پیش‌شرط توسعه اقتصادی است

علی اکبر نیکو اقبال، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند توسعه مالزی و درس‌های آن برای ایران، تاکید کرد که توسعه اقتصادی با شروع توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شروع می شود.

تنها راه، تجدید نظر در آرمان‌ها است 13 دی 1399

تنها راه، تجدید نظر در آرمان‌ها است

علی اکبر نیکو اقبال، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با اشاره به مقابه‌ای از محسن رنانی که حس نسبت یا خطاهای رفتار ایرانیان در طول تاریخ از یزدگردی سوم تا احمدی نژاد اول را مورد تحلیل قرار داده، سعی کرده راه رهایی از خطاهای مدیران انقلاب را تجویز کند و معتقد است با توجه به اینکه تحقق اهداف ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ وجود ندارد، تنها راه تجدید نظر در آرمان های نهایی است تا بتوانیم با برنامه ها و ابزارهای متناسب به سوی اهداف منطقی تعیین شده حرکت کنیم.