بایگانی‌های نهادگرایی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
آیا کاهش ارزش پول ملی لزوما منجر به افزایش صادرات می‌شود؟ 04 دی 1399

آیا کاهش ارزش پول ملی لزوما منجر به افزایش صادرات می‌شود؟

در حالی که رويکرد متعارف نئوکلاسيکي به اثربخشي قابل توجه کاهش ارزش پول ملي بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی - ساختاری، میزان اثر گذاری کاهش ارزش پول ملی بر افزایش صادرات را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند.