بایگانی‌های مصرف کنندگان | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
ظهور فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای اشتغال را کاهش می‌ دهد؟ 24 تیر 1400

ظهور فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای اشتغال را کاهش می‌ دهد؟

با افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همواره تخفیف در کشور شاهد اعتراضاتی مبنی بر کم‌شدن تعداد مشتریان سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های کوچک هستیم. در این نوشته قصد داریم این موضوع را از جهات مختلف بررسی کنیم.