بایگانی‌های مرتضی عزتی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
چگونه اقتصاد را جراحی کنیم؟ 22 مهر 1400

چگونه اقتصاد را جراحی کنیم؟

مسئله مهار تورم در همه کشورهای جهان وظیفه اصلی سیاست‌گذار پولی که عموما بانک مرکزی هر کشوری است، بوده و تلاش می‌شود از این طریق پول ملی را از ورطه کاهش روزافزون ارزش نجات داد و تا جای ممکن تورم را تحت کنترل داشت.