بایگانی‌های مالیات | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
دو روی سکه مالیات بر دارایی‌های لوکس 17 اسفند 1399

دو روی سکه مالیات بر دارایی‌های لوکس

سیاوس غیبی، کارشناس امور مالیاتی، معتقد است دو نگاه نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر اعمال مالیات بر خانه و خودروهای لوکس وجود دارد که نگاه اول ایجاد شفافیت در فعالیت‌ های اقتصادی و دوم فراهم کردن بستر توسعه درآمد دولت از محل مالیات است.

مالیات بر خانه و خودروی لوکس عادلانه نیست 16 اسفند 1399
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

مالیات بر خانه و خودروی لوکس عادلانه نیست

مرتضی اکبریان، کارشناس امور مالیاتی، معتقد است مالیات بر خانه و خودروی لوکس عادلانه نیست، چراکه لزوما افراد دارای این اقلام درآمد بالایی ندارد، بنابراین باید مالیات بر درآمد در دستور کار قرار گیرد تا به جای کارگران و کارمندان از افراد با درآمد بالا مالیات اخذ شود.

رشد درآمدهای مالیاتی بیش از ۲۰ درصد عملیاتی نیست 22 دی 1399
در سال ۱۴۰۰

رشد درآمدهای مالیاتی بیش از ۲۰ درصد عملیاتی نیست

سیاوش غیبی، کارشناس اقتصادی، ضمن ارائه توضیحاتی درباه انواع درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، تصریح کرد: به طور میانگین رشد درآمدهای مالیاتی بیش از ۲۰ درصد در سال آینده امکان پذیر نیست.

رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی 24 آبان 1399

رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی

فرشاد مومنی، اقتصاددان، اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۹۷ برای تامین کسری مالی خود متوسل به وارد کردن شوک های بسیار فاجعه ساز به نرخ ارز شد که محاسبات نشان می‌دهد رانت توزیع شده ضد توسعه‌ای از محل این شوک های بزرگ از کل رانت توزیع شده از محل خام‌فروشی در اقتصاد ایران بالاتر رفته است، یعنی ما به سمت گونه های شبه غارتی حرکت می‌کنیم که در آن عامه مردم و فرودستان در اثر سیاست گذاری های شبه ناک در معرض فشارهای وحشتناک قرار دارند و طبقه متوسط درآمدی به سمت فروپاشی کامل حرکت می‌کند و این بهایی است که برای افراد غیر مولد پرداخت میشود.