بایگانی‌های قیمت ارز | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
تامین ارز برای واکسن ادامه می یابد 09 شهریور 1400

تامین ارز برای واکسن ادامه می یابد

رییس کل بانک مرکزی گفت: در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت نرخ ارز در بازار از ۲۸ هزار تومان به ۲۶ هزارتومان بودیم و انتظارداریم این روند ادامه یابد.