بایگانی‌های فساد | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
با کشف مشکلات اجرایی به توسعه کمک کنیم 16 شهریور 1399
توقع کارشناسان از پایگاه خبری رشد و توسعه

با کشف مشکلات اجرایی به توسعه کمک کنیم

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران معتقد است که یک رسانه فعال در حوزه توسعه می‌تواند با کشف مسایل و مشکلات اجرایی کشور، کمک موثری به قوه مجریه و مسئولان اجرایی کند.