بایگانی‌های شهران معینی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
نقدینگی نه سرگردان می‌شود، نه هدایت! 25 بهمن 1399

نقدینگی نه سرگردان می‌شود، نه هدایت!

شهرام معینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، گفت: نقدینگی نه سرگردان و نه هدایت می شود و هیچ ارتباطی هم با سرمایه‌گذاری در بورس، مسکن، طلا و غیره ندارد، بلکه در هر سرمایه‌گذاری، نقدینگی فقط از یک حساب به حساب دیگری منتقل می‌شود.