بایگانی‌های شریعتمداری | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
موفقیت‌هایی‌ با جوانگرایی نخبگانی 20 اردیبهشت 1400
بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

موفقیت‌هایی‌ با جوانگرایی نخبگانی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه جوانگرایی، شفافیت، صیانت از نیروی کار و توجه به تامین معیشت را در آغاز دوره وزارت خود ارائه کرد که طی این دوره، دستاوردهایی مانند همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان، افزایش دستمزد، بهبود وضعیت معیشت، شفافیت در شستا و جوانگرایی تحقق یافت.