بایگانی‌های سیمان فارس نو | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
کاهش مصرف برق در کنار سود خالص ۳۷ میلیارد تومانی در سیمان فارس نو 11 مرداد 1400
در بررسی عملکرد سه ماهه شرکت های تابعه هلدینگ سیمانی شستا (سرمایه گذاری سیمان تامین) مشخص شد

کاهش مصرف برق در کنار سود خالص ۳۷ میلیارد تومانی در سیمان فارس نو

شرکت سیمان فارس نو از شرکت های تابعه شستا و سیتا علاوه بر اقدامات قابل توجه در حوزه فنی و بهبود مصرف انرژی در سه ماه نخست امسال توانست نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد در شاخص سود خالص رشد داشته باشد.