بایگانی‌های سیمان خوزستان | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
رشد سیمان خوزستان در مدار تداوم 11 مرداد 1400

رشد سیمان خوزستان در مدار تداوم

شرکت سیمان خوزستان پس از اصلاح ساختار مالی و فنی موفق به افزایش ٣٢۵ درصدی سود خالص شد. این میزان در مقایسه شاخص سود خالص بهار ٩٩ نسبت به سه ماه نخست سال جاری است.