بایگانی‌های سیمان خزر | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
سیمان خزر همچنان سبز و سودده 11 مرداد 1400
در بررسی عملکرد سه ماهه شرکت های تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سرمایه گذاری سیمان تامین) مشخص شد

سیمان خزر همچنان سبز و سودده

شرکت سیمان خزر از شرکت های تابعه شستا و سیتا موفق شد در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 238 درصد در شاخص سود خالص رشد داشته باشد.