بایگانی‌های ساخت یک میلیون مسکن | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
گزارش تصویری از نشست خبری اصغر مخلوقی 18 مهر 1400

گزارش تصویری از نشست خبری اصغر مخلوقی

اصغر مخلوقی، مدیرعامل مترا و از مشاوران پروژه های ملی است، در زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن اعتقاد دارد ساخت یک میلیون مسکن در سال تنها یک وعده انتخاباتی نیست و می توان با تجمیع ظرفیت های موجود در کشور بحران تامین مسکن را برطرف کرد.