بایگانی‌های دولت رانتی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
دولت رانتی، ریشه مشکلات اقتصادی ایران 27 آبان 1399

دولت رانتی، ریشه مشکلات اقتصادی ایران

قدرت الله امام وردی ،اقتصاددان، درباره اینکه چه سهمی از مشملات اقتصادی به کاهش درآمدهای نفتی بر می گردد،با بیان اینکه کاهش درآمدهای نفتی هم به نوعی به دلیل مشکلات داخلی است، تصریح کرد: پیدایش نفت و افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰ باعث شد دولت‌های حاکم در ایران به شکل دولت های رانتی در بیایند و به واسطه پول باد آورده نفت وابستگی شدید به نفت پیدا کردند و اصطلاحا معتاد به نفت شدند. مشکلات اقتصادی ایران که به صورت مزمن سالیان سال وجود داشته هم به همین دلیل است.