بایگانی‌های حمید میرمعینی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
آیا تکلیف بازارگردانی در بازار سهام موفق بوده است؟ 20 بهمن 1399

آیا تکلیف بازارگردانی در بازار سهام موفق بوده است؟

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه به دلیل کمبود منابع یا ملاحظات دیگر، تاکنون بازارگردانی به درستی انجام نشده، تصریح کرد: به نظر نمی رسد این دامنه نوسان نامتقارن کمک چندانی به رشد بازار بکند و همانطور که شاهد بودیم برد خبر هم دو روز بیشتر نبود و امروز سطح عرضه ها افزایش پیدا کرد.