بایگانی‌های توافق ایران با چین | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
عضویت ایران در شانگهای چه تاثیری بر بخش انرژی دارد؟ 27 شهریور 1400

عضویت ایران در شانگهای چه تاثیری بر بخش انرژی دارد؟

سیمون پیرانی، تحلیلگر گاز در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، گفت: بعید است که عضویت ایران برای سازمان همکاری شانگهای تاثیر و سود فوری از جمله در بخش انرژی داشته باشد. شرکت‌هایی که در بخش نفت و گاز ایران مشارکت می‌کنند، همچنان مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده هستند و در صورت کمک به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز ایران در راستای افزایش تولید، آنها را در معرض ریسک قرار می‌دهد.